Ποιοι Είμαστε

Το Τεχνικό Γραφείο Μελετών διαθέτει μεγάλη εμπειρία και παράδοση στην εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας και Συγκοινωνιακών Έργων παρέχοντας υπηρεσίες σε όλους τους τομείς, όπως:

  • Διαχείριση Μετρήσεων - Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για συμβόλαια και οικοδομικές άδειες
  • Διορθωτικές των πράξεων εφαρμογής, πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού
  • Υψομετρικές μελέτες – Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους - Ογκομετρήσεις
  • Μελέτες τοπογραφικής αποτύπωσης – Γεωδαισία - Μετασχηματισμοί
  • Καταπατήσεις ιδιοκτησιών , εφαρμογή ορίων - Χαράξεις
  • Διορθώσεις Αρχικών Εγγραφών Εθνικού Κτηματολογίου
  • Μελέτες σχεδιασμού αστικών και υπεραστικών οδών
  • Μελέτες οδοποιίας αγροτικών οδών
  • Μελέτες σήμανσης και ασφάλισης οδών

Διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό το οποίο διενεργεί όλες τις ως άνω αναφερόμενες μελέτες με την ίδια ευθύνη σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα του μεγέθους του έργου.